1. Hjem
  2. Frilager får 27 millioner
Frilager får 27 millioner - headerbilde Marius Dalseg/ En glad gjeng som mottok 27 millioner kroner til Frilager

Mangel på utstyr kan ofte hindre aktivitet!

I Norge har vi tradisjon for å dele og låne utstyr og har utstyrsentralen Frilager fått et stort løft og får 27 millioner av Sparebankstiftelsen DNB for å utvide og utvikle sitt tilbud enda mer. 

Styreleder i Frilager, Dag Terje Klarp Solvang, som også er generalsekretær i DNT sier i en pressemelding at dette er helt fantastisk og at Frilager nå kan utvikle utstyrssentralene sine over hele landet og fortsette å legge til rette for at alle barn og unge skal få delta i samfunnet og ha mulighet til å være med på fritidsaktiviteter. 

En mer bærekraftig verden

Vår egen daglige leder som også sitter i styret i Frilager, Paul Waaler sier i en kommentar at før skulle man eie alt man trengte, men folk er mye mer bevisst på bærekraft og delingsøkonomi, og derfor er det mer akseptert å låne ting nå.
Gjennom Frilager som er en digital utstyrsdelingsportal jobber vi for å fjerne hindringer for å nyte naturen og skape en mer inkluderende og bærekraftig verden! 

Redusere økonomiske utfordringer

- Frilager reduserer belastningen for turleder og den enkelte familie, som er spesielt viktig med tanke på økonomiske utfordringer for barnefamiliene, sier Stine Schultz Heireng i Norge speiderforbund i en kommentar. 

Fakta:

Frilager er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Norges speiderforbund og Friluftsrådenes Landsforbund, med mål om å gjøre friluftsliv enkelt og tilgjengelig for alle.
Frilager er en utleieportal av turutstyret til organisasjonene. Både organisasjoner, lag, skoler, bedrifter, foreninger og enkeltpersoner kan låne utstyr.
På nettsidene kan man låne alt fra kano, telt og ski til redningsvest, sovepose og stormkjøkken, og få det kjørt til fastsatte hentesteder.
Foreløpig er Frilager etablert i Rogaland, men målet er at utstyrssentralen skal spre seg til hele landet. 
En viktig del av formålet til Frilager er at det ikke skal oppleves som en hindring å ikke ha eget utstyr på organiserte aktiviteter og den aller største andel utlån leveres til organisert aktivitet. 

 

Tildelingen vil gå til en nasjonal Frilager-satsing med oppstart på østlandsområdet.
Satsingen er i tråd med Fritidserklæringen om samarbeid lokalt og nasjonalt for at alle barn og ungdom skal få delta jevnlig i organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Frivilligheten har bred anerkjennelse i samfunnet som en av våre viktigste arenaer for barns lek med andre. Det er gjennom organisert aktivitet mange barn leker på tvers av ulikhet og etablerer holdninger som varer livet ut. 
På nettsidene frilager.no finner du mer informasjon. 

Dato skrevet 16.04.2024 08:32 . Endret 16.04.2024 08:47 .