1. Hjem
 2. Opptatt av lokalpolitikk? Av lavterskel friluftsliv?

Opptatt av politikk? Av lavterskel friluftsliv? 

 

Bruk muligheten nå til å stille til dine lokalpolitikere spørsmål om hvordan de tenker å ta vare på og utvikle lavterskelfriluftslivet for folk flest?

 • 1. Hvilke konkrete tiltak ser du for deg at du vil jobbe for å gjøre nærområdene våre mer tilgjengelige og attraktive for innbyggerne som ønsker å drive med lavterskel friluftsliv?
 • 2. Hvordan vil du sørge for at våre lokale nærområder, stier og natur tas vare på slik at de forblir gode steder for rekreasjon og avslapning for alle aldersgrupper?
 • 3. Har du som lokalpolitiker planer om å samarbeide med lokale friluftslivsorganisasjoner og foreninger for å fremme aktiviteter som kan engasjere innbyggerne til å delta i friluftsliv? I så fall, hvordan ser du for deg dette samarbeidet?
 • 4. Lavterskel friluftsliv er spesielt viktig for barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Hvilke tiltak vil du sette i gang for å sikre at disse gruppene også kan nyte naturen og friluftslivet på en enkel måte?
 • 5. Hvordan planlegger du å håndtere balansen mellom å tilrettelegge for økt bruk av naturområdene og samtidig ivareta hensynet til det å ta vare på naturen og bærekraftig bruk?
 • 6. Hvis du hadde fått frie hender til å legge planer om å oppgradere eksisterende turstier, sykkelstier eller annen infrastruktur som kan forbedre tilgjengeligheten til natur og friluftsliv hvordan vil du finansiere en slik oppgradering?
 • 7. Mange innbyggere setter pris på muligheten til å drive med enkle aktiviteter som bade, fiske, og annen aktivitet si friluft. Hvordan vil du sikre at disse aktivitetene kan utøves på en forsvarlig måte, samtidig som naturen tas vare på?
 • 8. Har du vurdert å etablere grønne lunger og urbane områder i tett befolkede områder for å gi innbyggerne lett tilgjengelige steder for nærfriluftsliv?
 • 9. Hvordan ser du for deg å involvere lokale skoler og utdanningsinstitusjoner i arbeidet med å fremme friluftsliv og naturforståelse blant barn og unge?
 • 10. Hvordan vil du måle suksessen av de tiltakene som settes i gang for å fremme nærfriluftsliv og lavterskel friluftsliv? Hvilke indikatorer vil du bruke for å vurdere om målene oppnås? 

 

Dato skrevet 22.08.2023 15:04 . Endret 22.08.2023 15:08 .