1. Hjem
  2. Dispensasjonspraksis i strandsona bekymrer
Dispensasjonspraksis i strandsona bekymrer - headerbilde Vakker strandsone - vel verdt å ta vare på. Illustrasjonsfoto fra Solund. Foto: Tor Arne Hauge, Fjordkysten Friluftsråd

Antall dispensasjoner til å bygge i strandsona økte med 17 prosent fra 2015 til 2016 går det fram av tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en utvikling som bekymrer styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Steinar Saghaug. I pressområdene er tilgjengelig strandsone et knapphetsgode, og all utbygging burde vært vurdert gjennom helhetlige planprosesser og ikke tilfeldige dispensasjonssaker.

Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund har i felles innspill til regjeringens handlingsplan for friluftsliv krevd at det videreføres en streng dispensasjonspraksis i strandsonen, og at regjeringa vurderer ytterligere tiltak dersom nedbygging av strandsona i pressområdene vedvarer. Når antall innvilga dispensasjoner øker så kraftig fra et år til et annet og det gis over 800 dispensasjoner bare på ett år, er det all grunn til å vurdere innskjerping, fortsetter Saghaug, og oppfordrer de politiske partiene til å tone flagg i valgkampen.

Strandsona er et eldorado for friluftsliv året rundt. Flere og flere søker til sterke naturopplevelser på kyststiene i all slags vær hele året, og folk padler langs kysten som aldri før. I sommermånedene er bruken enorm og det blir trangt om plassen på fine sommerdager. Bading og strandliv hører sommeren til, og alle bør ha lett tilgang til allment tilgjengelige friluftsperler langs kysten, avslutter Saghaug.


Kilde: Statisk Sentralbyrå. «Byggeaktivitet i strandsonen»
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/to-tredjedeler-av-strandsonen-lite-berort-av-mennesker

Dato skrevet 04.07.2017 13:56 . Endret 04.07.2017 14:11 .