1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Frivillighetens dag
Frivillighetens dag - headerbilde

FNs dag for frivillighet er 5. desember. Vi gratulere og takker alle frivillige samarbeidsparter for innsatsen.

Samarbeidet mellom friluftsrådene og frivillige - både friluftslivsorganisasjoner og enkeltpersoner - er styrka vesentlig de siste åra. Største innsatsen legges ned i strandrydding der 27.000 deltok i rydding i regi av friluftsrådene i 2021. Frivillige organisasjoners innsats er kjernen i naturlostilbudet som mange friluftsråd organiserer og markedsfører. Tusenvis er gjennom naturlosturene på trygge og interessante turer med engasjerte guider med unik kunnskap om natur og historie i turområdene. Friluftsskolen er et suksessrikt samarbeidstiltak mellom DNT og FL der det er stor dugnadsinnsats på de 300 Friluftsskolene rundt i landet. Et nytt tiltak er Friluftskvelder og åpne samlinger ute i friluftslivsområdene der frivillige er flott vertskap. Turregistreringsoppleggene er et annet eksempel på tiltak der frivillige gjør en uvurderlig innsats med tilrettelegging for at tusenvis kommer ut på tur. I større og større grad engasjeres også foreninger og enkeltpersoner i drift av friluftslivsområder og ferdselsårer - blant annet som "løypevaktmestere".

Vi skal heller ikke glemme den formidable innsatsen som frivillige legger ned for å ta vare på natur- og friluftslivsområder - og naturkvalitetene der. Det engasjementet og den innsatsen er en bærebjelke i demokratiet og avgjørende i kampen for å ta vare på naturmangfoldet. Samarbeidet i Forum for natur og friluftsliv i fylkene (FNF) er viktig for dette arbeidet. 

For å opprettholde friluftslivstilbudet er vi helt avhengig av frivillig innsats. Vår oppgave er å tilrettelegge for og stimulere til meningsfylt dugnadsinnsats innne trygge og gode sosiale rammer. Det er gjennom god arbeids-  og rolledeling mellom frivillige organisasjoner, kommuner og friluftsråd vi får de beste friluftslivstilbudene i lokalsamfunn over hele landet.

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 05.12.2022 08:09 . Endret 05.12.2022 08:36 .