1. Hjem
  2. Friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen
Friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen - headerbilde FL, Morten

Alle brukere av Oslofjorden til friluftsliv inviteres og oppfordres til å bidra i forskningsprosjektet "Friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen" Dine svar bidrar til økt kunnskap og en bedre Oslofjord.

Forskningsprosjeket er et ledd i oppfølging av regjeringas "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med aktivt friluftsliv". Dine erfaringer er viktige for å øke tilgjengeligheten til strandsona, redusere eventuelle konfliker mellom brukergrupper og få fram bedre kunnskap om hva friluftsliv på og langs Oslofjorden betyr for livskvalitet, helse og sosial inkludering.

Du finner tilgang til QR-kode for å svare på undersøkelsen her .

Ditt bidrag teller - det tar ca 10 minutter - og det er vel bedre tilgjengelighet til Oslofjorden verdt!

Forskningsprosjektet gjennomføres av Norges idrettshøgskole i samarbeid med Transportøkonomisk institutt og København Universitet, og er finansiert av Miljødirektoratet.

Dato skrevet 24.11.2022 09:32 . Endret 24.11.2022 09:48 .