1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Webinar om nærnatur og gå-vennlige nærmiljø
Webinar om nærnatur og gå-vennlige nærmiljø - headerbilde FL, Morten

Helsedirektoratet og Norges miljø og biovitenskaplige universitet inviterer til webinar om nærnatur og gå-vennlig nærmiljø onsdag 30. november kl 09.00 - 1045. FL er blant de stolte medarrangørene  - om et kjempeviktig tema. Målgruppe er politisk og administrativ ledelse i kommuner og regioner, saksbehandlere, frivillige organisasjoner, utbyggere og andre relevante aktører. I folkehelsearbeidet er statsforvaltere, fylkeskommuner, kommuner og frivillige organisasjoner viktige samarbeidsaktører for blant annet helse- og planmyndigheter.

Lenker til webinaret:

Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer - Helsedirektoratet

Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Webinaret vil være tilgjengelig for gratis gjenbruk - ta kontakt med arrangørene om det er aktuelt.

 

Friluftsrådenes Landsforbund og de interkommunale friluftsrådene har et omfattende engasjement for å ta vare på nærnatur og gå-vennlige nærmiljø. Mange friluftsråd er sterkt involvert i det nasjonale ferdselsåreprosjektet der det utarbeides planer for et sammenhengende nett av stier og turruter i kommunene - se veileder. Sammen med DNT skal vi 28.-29.mars 2023 arrangere STI-konferansen i Tromsø. Gjennom Merkehandboka samarbeider Innovasjon Norge, DNT og FL om standard for naturvennlig tilrettelegging, skilting og merking av turruter. På turportalen UT.no, som er et samarbeid mellom DNT, Statskog og FL, finner du tusenvis av turforslag. For Helsedirektoratet har vi utarbeida en oversikt over opplegg for turregistrering og turmål - tiltak som inspirerer flere hundre tusen ut på tur hvert år.

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 15.11.2022 16:29 . Endret 15.11.2022 17:00 .