1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Sneglefart i friluftslivsarbeidet
Sneglefart i friluftslivsarbeidet - headerbilde FL, Morten

De fleste budsjettposter opprettholdes, men kraftige kutt i sikringsarbeidet og i arbeidet mot marin forsøpling i forslag til statsbudsjett. 

Gitt den økonomiske situasjonen og de mange varslene om budsjettkutt, er det mye å glede seg over i regjeringas forslag til friluftslivsbudsjett for 2023. De fleste budsjettpostene videreføres med samme kronebløp som i 2022, men uten kompensasjon for den kraftige pris- og lønnsveksten innebærer det innstramminger. Det sårt tiltrengte løftet i friluftslivsarbeidet som kunne betydd mye for tivsel og folkehelse uteblir. 

Det langsiktige arbeidet med å sikre (dvs offentlig kjøp eller varige bruksavtaler) rammes veldig sterkt når bevilgningene reduseres fra 30,1 mill til 21,3 mill. Når tilsagnsfullmakten også reduseres med 10 mill kr, blir det en kraftig kutt i arbeidet med å sikre nye områder. Og det i ti-året for naturrestaurering. Særlig i strandsona er det gjort feilaktige nedbygginger av natur av stor verdi for naturmangfold og friluftsliv som det offentlige burde erverva. Behovet for nærfriluftsområder, turutgangspunkt og utsettingsplasser for kajakker tilsier økt satsing. Alle som ferdes langs kysten, veit at det er alt for tidlig å redusere innsatsen mot marin forsøpling. Reduksjkonen i bevilgninger fra 50,3 mill til 30,4 mill kr er uforståelig.

Så kan vi glede oss over at administrasjonstilskuddet til friluftsrådene og FL, tilskudd til UT.no og ferdselsåreprosjektet, tilskudd til tilrettelegging, aktivitetstiltak og skjærgårdstjeneste opprettholdes med samme kronebløp. Men for oss som har store ambisjoner på vegne av friluftslivsarbeidet, går utviklinga i sneglefart med dette forslaget til statsbudsjett.

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 06.10.2022 16:35 . Endret 07.10.2022 07:19 .