1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Kompetansestyrking i friluftsrådene
Kompetansestyrking i friluftsrådene - headerbilde Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Nesten 60 ansatte i friluftsråd over hele landet har vært samla i tre dager i Molde. Slikt blir det mye kreativitet og erfaringsutveksling av. Fra Finnmark i nord til Lister i sør møtte det engasjerte medarbeidere som entusiastisk delte av sine suksesser og erfaringer.

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal var vertskap for årets ansattesamling for friluftsrådene, og hadde i samarbeid med FL satt sammen et variert program. Ikke ovverraskende fikk vi brei presentasjon av storsuksessen StikkUT - turregisreringsopplegget som 20% av befolkningen i fylket deltar i. I grupper diskuterte vi hvorfor det er viktig at friluftsrådene jobber med turregistrering og hvordan vi lykkes sammen. 

Bærekraft var sentralt i opplegget  - fra fisk til alle middager, alle befaringer i gå-avstand til en brei drøfting av videre konkretisering av vårt arbeid med Friluftslivets bærekraftsplakat. Sammen drøfta vi hvordan vi kan sette friluftsliv og friluftsrådenes arbeid på dagsorden i statsbudsjett 2023, kommune- og fylkestingsvalget 2023 og Friluftslivets År 2025. 

i sesjoner delte vi erfaringer og drøfta videreutvikling av arbeidet med læring i friluft, friluftsliv for mennesker med innvandrerbakgrunn, klimautfordringer i arbeidet med tilrettelegging og forvaltning av friluftslivsområder og ferdselsårer, - og hadde opplæring i nye digitale redskap for registrering av turrruter.

Neste år inviterer Finnmark Friluftsråd til ny ansattesamling.

 

 

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 23.09.2022 07:52 . Endret 23.09.2022 08:15 .