1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Tur med mye mening i helga
Tur med mye mening i helga - headerbilde Hole Norge rent

Dobbel grunn til å komme seg ut i helga. Da er det siste helg i Friluftslivets Uke og første i Strandryddeuka. Dermed er det helt naturlig at tema er "tur med mening". Plukker du med deg søppel på helgeturene, blir naturen finere og du sitter igjen med ekstra god-følelse. Og om ikke det er nok motivasjon bugner skog og mark over store deler av landet av bær og sopp. Som bare venter på å bli plukka og spist.

Strandryddeuka har tema eller målgruppe for hver eneste dag. Etter helgas "tur med mening", følger "vi rydder på land" på mandag. Det er jo slik at søppel på land stort sett havner i sjøen til slutt. - Like godt å plukke mens det er på land. For noen av oss er tirsdagens tema minst lystbetont - "rydd på hjemmebane", mens det onsdag er tid for "rydd med jobben". Et avbrekk i arbeidsdagen med rydding av veiskråninger, elvebredde eller parkområde rett utafor jobben gjør godt for helse og jobbmiljø. Torsdag er det "barnas dag" fulgt av "Studentenes dag" på fredag. Sjølve strandryddedagen er lørdag 17. september og uka avrundes søndag med "vi rydder under vann". Men uansett hva som er tema eller hvem som er målgruppe; alle er velkomne til å rydde når og der det passer. Gjør vi alle et løft går vi en vakker høst i møte med mindre søppel i norsk natur.

Innsatsen mot marin forsøpling er helt avhengig av frivilligheten. Den innsatsen som tusenvis av mennesker gjør hvert eneste år er nødvendig. Uten den hadde strender og andre naturområder vært forsøpla og lite attraktive. Det er gledelig at vi kan registrere at det flere steder er mindre søppel enn for noen år siden. Det nytter. Ikke rart Strandryddeuka er et signalarrangement i Frivillighetens år 2022.

Det er Hold Norge rent, der Friluftsrådene og FL er viktige medlemmer og støttespillere, som står bak stranryddeuka. På deres nettside finner du mye mere stoff om strandryddeuka og tips til sikker og god gjennomføring av ryddedugnader. Tidligere var Strandryddeuka og -dagen på våren. Av hensyn til hekkende fugl er tidspunktene flytta til høsten. Ei heller i strandryddearbeidet skal vi løse en miljøutfordring ved å skape en ny. FL oppfordrer alle til å bidra i Strandryddeuka - det er den samla innsatsen fra mange over hele landet som gir resultater!

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 07.09.2022 13:53 . Endret 07.09.2022 14:16 .