1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Lev Livet i Friluft
Lev Livet i Friluft - headerbilde FL

Naturen venter. Allemannsretten er adgangskortet. Friluftsrådene senker dørstokkmila med inspirasjons- og aktivitetstiltak, tilrettelagte friluftsområder og stier.

FL oppfordrer til å ta friluftslivsmulighetene i bruk i sommerferien. Det gjør godt. Bedre ladestasjoner fins knapt. Trenger du turtips eller inspirasjon, anbefaler vi turportalen UT.  som er et samarbeid mellom DNT, Statskog og FL. De fleste av landets 28 interkommunale friluftsråd har også tips og anbefalinger på sine nettsider. Hos Ryfylke Friluftsråd finner du praktboka om perlene i Ryfylke, mens Bergen og Omland Friluftsråd og Trollfjell Friluftsråd på Helgelandskysten har spennende informasjon om padleturer.

Friluftsrådene forvalter hundrevis av offentlig eide friluftslivsområder, og gjør en kjempejobb med å holde dem i stand. Flesteparten er strandområder som tusenvis har glede av - både i varmt sommervær og på spektakulære uværsdager. Vegetasjonen skjøttes til beste for friluftsfolk og naturmangfold, stier, turveger, brygger og rasteplasser holdes i orden, toaletter vaskes og søppel ryddes. Hvert år sikres det nye friluftsområder som for all framtid vil være tilgjengelig for alle. Blant nye områder i år er den store Lågøya i Frogn, som forvaltes i samarbeid av Oslofjordens Friluftsråd og DNT Oslo og Omegn.

De fleste friluftsrådene inspirerer deg til å finne nye turmål gjennom turregistreringsopplegg - med TellTur som fellessatsing. I Møre og Romsdal er det imidlertid StikkUt som gjelder, i Nord-Troms UtiNord og i Finnmark Perletur. Salten Friluftsråd lokker med sin vri på TellTur; Femtifem Forførende Friluftsmål, mens Ishavskystens Friluftsråd har eget opplegg for alle som bruker hjul for å komme seg ut; Ti på hjul. i 2021 deltok 121.000 i friluftsrådenes turregistreringsopplegg og de gikk over to millioner turer. Blir det enda flere i år?

DNT og FL samarbeider om Friluftsskolen - et ferietiltak i nærmiljøet for 10-13 åringer over 3 til 5 dager. Her får deltakerne lystbetont innføring i friluftsliv med allemannsretten, kartforståelse, leirslaging og gjennomføring av tur (ekspedisjon) som obligatoriske tema. Det bidrar godt til grunnleggende friluftslivsferdigheter for resten av livet. i år er insekter særskilt tema. Det planlegges godt av to hundre Friluftsskoler med plass til over 6.000 deltakere. Mange friluftsråd arrangerer Friluftsskoler i august - sjekk her om det gjelder ditt nærmeste friluftsråd. I tillegg har mange friluftsråd andre opplegg for barn og ungdom. Midt-Agder Friluftsråd har lagt ekstra til rette for sommerfriluftsliv med flere SommerAktivitetsSenter. Både Sunnmøre Friluftsråd og Finnmark Friluftsråd har egne padleopplegg for ungdom, mens Midt-Troms Friluftsråd og Ishavskysten Friluftsråd (venteliste) har villmarkscamp for ungdom over flere dager i august.

Naturlosturer er organiserte turer med guide som gjerne informerer om et tema - som botanikk, fugler, lokalhistorie, kulturminner ... Trygge og sosiale opplegg for alle aldersgrupper som tar til etter ferietida. Sunnmøre Friluftsråd har nettopp lansert sitt opplegg for andre halvår. Andre store naturlosarrangører er Grenland Friluftsråd, Friluftsrådet SørMidt-Agder Friluftsråd, og Midtre Hålogaland Friluftsråd.

Allemannsretten gir alle rett til ferdsel, opphold og høsting av bær og sopp i utmark. På Østlandet gjør blanding av nedbør og varme at det tegner til godt bærår med tidlig modning. Bruk allemannsretten - og husk at den betinger hensyn til den naturen du bruker, grunneier og andre brukere! Tar du hensyn, blir friluftslivet trivelig for alle, vi bevarer naturen og sikrer allemannsretten for framtida.

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 22.07.2022 10:47 . Endret 22.07.2022 12:09 .