1. Hjem
  2. Morten Dåsnes
  3. Feriestart med Friluftsskole
Feriestart med Friluftsskole - headerbilde FL

Flere tusen barn starter skoleferien med Friluftsskole med mye moro og oppøving av grunnleggende friluftsferdigheter. Bare i regi av friluftsrådene er det planlagt 233 Friluftsskoler med plass til  fem tusen barn. I tillegg er DNT og Speiderforbundet arrangører av Friluftsskoler.

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet til barn og ungdom med 10- 13 åringer som hovedmålgruppe. Deltakerne får lystbetont introduksjon og opplæring i friluftsliv. Friluftsskolen er et viktig bidrag til å gi barn og unge grunnleggende friluftslivsferdigheter. Sentralt står de fire obligatoriske temaene; allemannsretten, kartforståelse, raste- og leirplasser og turplanlegging og -gjennomføring. Årets tema på Friluftsskolen er innsekter. Deltakerne skal oppdage den utrolige innsketsverdenen og forstå litt mer av innsektenes betydning. Friluftsskolen arrangeres over 3 til 5 dager på dagtid. Siden overnatting ute er en så sentral del av friluftskulturen har de fleste Friluftsskolene en overnatting i telt, lavvu e.l.

De fleste Friluftsskolene arrangeres i sommerferien - hovedsaklig de første og siste ukene, men det arrangeres Friluftsskoler også i høst- og vinterferie.

Friluftsskolen er et tiltak i regi av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund, men andre organisasjoner er velkomne til å arrangere Friluftsskoler innen rammene for opplegget. Sparebankstiftelsen DNB stimulerer til flere Friluftsskoler gjennom utstyrspakker og oppstartsstøtte. Friluftsskolen finansieres bl.a.av spillemidler, friluftslivsmidler fra fylkeskommuner og Miljødirektoratet, stor egeninnsats fra arrangørene og en rimelig deltakeravgift.

Morten Dåsnes

tidligere leder

Dato skrevet 21.06.2022 07:38 . Endret 21.06.2022 08:05 .