1. Hjem
  2. Nærmiljøet bør innby til aktivitet
Nærmiljøet bør innby til aktivitet - headerbilde Finnmark friluftsråd/Dagsturhytte i vakkert landskap

Nærmiljøet 

Friluftsrådenes Landsforbund har gjennom et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet kartlagt hvordan turmål og turregistrering bidrar til bedre folkehelse.
Det skjer ved rett og slett å få flere mennesker opp av sofaen og ut i aktivitet.
I Frivillighetens år er det veldig tydelig hvor viktige det er å være med i frivillig arbeid for å ha et godt liv.

Natur er kanskje det viktigste nærmiljøet en kommune kan by sine innbyggere på.Turmål og turregistrering er tiltak som retter seg mot folk flest.
De motiverer mange til å bevege seg mer. Vi snakker ikke om de store tilretteleggingstiltakene, men hverdagsaktiviteter som turgåing i nærmiljøet. 

Vi har laget noen websider med mange gode eksempler hvor du kan finne informasjon om hvordan din kommune kan lære og bli inspirerte av andre til å påvirke folkehelsen på en sunn, motiverende og bærekraftig måte.

Planlegging

Før planleggingen starter, må kommunen skaffe seg oversikt over hvilke ressurser som finnes. I Kommune-Norge kan vi av og til se eksempler på silotenkning. Prosjektet vårt viser at det er viktig å ha oversikt over hvilke ressurser som finnes i de frivilliges rekker. Vårt tydelige råd er å tenke ut av siloene før en setter i gang tiltak, og ha respekt for at det kanskje finnes frivillige ressurser som i like stor grad kan gjøre jobben. Det gir også en stor folkehelsegevinst, og det kan bidra til å få med mennesker som kanskje ellers kan være vanskelige å nå.

Viktige spørsmål som kommunen bør stille seg er blant annet:
  • Finnes det frivillige ressurser som kan engasjeres, og som blir glade for å bli spurt?
  • Tenker kommunen på tvers av fagområder i eget hus?
  • Hvilken oversikt har kommunen over frivilligheten?
  • Hvordan få frivilligheten med?

Turmål- og turregistreringsoppleggene er enkle bidrag og viktige for å motivere til egenorganisert aktivitet. Resultatet fra dette prosjektet gir kommunene et godt verktøy for å nå store deler av innbyggerne. I tillegg bidrar det til å utvikle et gåvennlig nærmiljø.

På tur på egen hånd

Det er viktig å huske at ikke alle trives med å bli organisert av andre. De vil gjerne gjøre ting selv. Dette er også den største gruppen og den som det er vanskeligst å nå.
Ved å legge til rette for lavterskel turmål og turregistreringsopplegg kan kommunen lettere nå de lite aktive.

Det svinger!

Prosjekt viser at når det svinger i samarbeidet mellom det offentlige og frivillige – det gjelder både i planleggings- og gjennomføringsfasen – skjer det noe i kommunen.
Grenser brytes ned, aktørene blir kjent, frivilligheten får økt status, folkehelseplanen får et viktig tiltak, nærmiljøet blir mer verdsatt, mennesker blir glade og politikerne får gode argumenter for å iverksette bærekraftige tiltak.

Ved å involvere friluftsråd, frivillige lag og foreninger samt kommune og/eller fylkeskommunen bidrar registrering av turmål og turregistrering til god forankring i nærmiljøet og medvirkning fra innbyggerne.

 

 

Dato skrevet 19.05.2022 09:13 . Endret 19.05.2022 09:34 .