Hovedrammer i programmet

Mandag 30. mai oversikt bak lenken

11.00 Åpning i plenum

13.00 Lunsj og utstillingsvandring

14.30 Konferansen fortsetter i plenum

17.30 Slutt for dagen

18.30 Bussavgang fra hotellet til Rønvikfjellet, vandring 40 min til Keiservarden for middag
(mulighet for skyss ved behov – si fra i påmeldingsskjema)

 

Tirsdag 31. mai

09.00 Sesjoner/arbeidsverksteder – 6 alternativer oversikt bak lenken

12.00 Pause og utstillingsvandring

13.00 Lunsj

14.00 Befaringer – 7 alternativer -  oversikt bak lenken

Innhold i befaringene samsvarer i stor grad med tema i sesjonene, men du velger fritt deltakelse på befaringene ved påmelding. Husk egnet tøy og sko til den befaringen du melder deg på og ut fra værmelding.
Ta gjerne med deg vannflaske og sitteunderlag.

17.00 Avslutning befaringer (kan variere noe)

19.00 Middag på hotellet med markering Salten Friluftsråd 30 år

 

Onsdag 1. juni oversikt bak lenken

09.00 Konferansestart i plenum

10.30 Pause (og utsjekk)

11.00 Konferanse i plenum

13.15 Konferanseslutt og lunsj

 

(14.30 Årsmøte Friluftsrådenes Landsforbund)                       

Påmelding her bak lenken - husk fristen 29.april