Mandag 30. mai – program i plenum

11.00  Åpning, møteleder Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund       

- Velkommen til Bodø og Bodø som kulturhovedstad, ordfører Ida Pinnerød 

- Om konferansen. Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund 

- Nordland – et eldorado for bærekraftig friluftsliv. Christian Torset, fylkesråd for kultur, klima og miljø

- Bær meg kraftig til fjells. Marianne Meløy

11.45 Trådene fra globale og nasjonale utfordringer til norsk friluftslivsarbeid. 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Kommentarer.                                                  

13.00 Lunsj og utstillingsvandring        

14.30 Konferansestart. Møteleder: Bente Lier, Norsk friluftsliv   

14.30 Helseutfordringer i et bærekraftsperspektiv. Ågot Aakra, områdedirektør, Folkehelseinstituttet

15.00 Utmarka – frå beitemark til rekreativ koloni. Bjørn Egil Flø, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

15.30 Naturkrisa – et dramatisk bakteppe for arbeidet med bærekraftsmålene. Vigdis Vandvik, professor Universitet i Bergen

16.00 Pause

16.30 Barn og unges utelek før og etter pandemien. Vegard Gundersen, seniorforsker Norsk institutt for naturforskning (NINA).

17.00 Norges samla innsats for å ivareta FNs bærekraftsmål. Eivind Dale, departementsråd Kommunal- og distriktsdepartementet.              

18.30 Avreise fra hotellet til middag på Keiservarden

Husk å melde deg på innen 29.april