1. Hjem
  2. Om FL
  3. Administrasjon
  4. Rådgiver til Friluftsrådenes Landsforbund

Ønsker du å bruke dine lederegenskaper og ditt engasjement for at enda flere skal få mulighet til å ha gode opplevelser ute?

Vi søker rådgiver til Friluftsrådenes Landsforbund!

Søknader vurderes fortløpende - så er du på hugget søk gjerne i god tid før søknadsfristen 12/05-24.

Om stillingen

Høsten 2024 starter Friluftsrådenes Landsforbund prosjektet "God og trygg tilgang til natur". Målet er å øke deltakelsen i friluftslivet for personer med redusert funksjonsnivå. Dette skal gjøres ved å kartlegge behov og ved å identifisere og gjennomføre tiltak til bedre fysisk tilrettelegging av områder og anlegg

Prosjektet har en betydelig egenfinansiering, men har også et mål om å øke kapasiteten ved å inngå spleiselag med andre aktører rundt om i landet.

Vi søker en erfaren prosjektleder i fast stilling hos oss i Friluftsrådenes Landsforbund, som i en periode på ca tre år vil koordinere og lede prosjektet "God og trygg tilgang til natur". Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Viktige elementer i arbeidet vil være:

-         Arrangere workshops rundt i landet sammen med friluftsråd, frivilligheten, kommuner, fylkeskommuner og andre for å identifisere og utvikle en god prosjektportefølje

-         Utarbeide klare kriterier for prioritering for å sikre prosjektenes kvalitet, gjennomførbarhet og bærekraft

-         Sikre godt samarbeid mellom frivilligheten og det offentlige og legge til rette for spleiselag som vil øke den totale potten og gi best mulig ressursutnyttelse

-         Samarbeide med interesseorganisasjoner som representerer målgruppen for å kvalitetssikre prosjekter og våre prioriteter

-         Sikre god progresjon og gjennomføring av prosjektene i tråd med planlagte tidslinjer

Vi ser etter deg som er opptatt av friluftsliv, mennesker og folkehelse, og som engasjerer deg for at flere personer med redusert funksjonsnivå skal få gode opplevelser ute i naturen. Du har gjerne erfaring med å lede større prosjekter, og erfaring fra samarbeid med organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner. Du evner både å jobbe selvstendig, men er også en god lagspiller. Vi er opptatt av bredde i kvalifikasjoner og erfaring ved kontoret.

Andre kvalifikasjoner vi vil vektlegge er:

-         Kompetanse i tilpasning av områder for personer med særskilte behov og kunnskap om universell utforming

-         Kjennskap til kommunal arealforvaltning

-         Fagkompetanse innen friluftsliv, naturforvaltning eller tilsvarende

-         Erfaring med prosjektfinansiering, partnerskap og tilskuddsforvaltning

-         God digital forståelse og interesse

-         Kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet

-         Gode samarbeidsegenskaper og evne til å bygge nettverk

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er for tiden i rask endring, med ny ledelse, nye kolleger og mange spennende prosjekter. Friluftsrådenes Landsforbund kan tilby en utviklende og utfordrende rolle i en mangfoldig organisasjon med et viktig formål. På kontoret møter du et fagsterkt og engasjert team på seks, som på ulike felt jobber for at enda flere skal få mulighet til gode friluftsopplevelser. Prosjektleder vil i det daglige rapportere til daglig leder i FL, men vil også samarbeide med prosjektleder i Gjensidigestiftelsen.

Og siden søknader vurderes fortløpende, søk gjerne i god tid før søknadsfristen 12/05-24 her på Finn.no

Lurer du på noe?

Paul ilddåp i Stortinget.jpg

Kontakt daglig leder Paul Waaler på mobil 95 03 27 34