Helsekunnskap på mange språk - headerbilde

Ønsket er å nå flere

Norsk Friluftsliv er opptatt av at deltakelsen i friluftslivet skal speile befolkningen ellers. Det var derfor naturlig at materiellet skulle være på flere språk, forteller Refseth, som jobber med nettopp inkludering og mangfold.

For mange med flerkulturell bakgrunn kan helsegevinsten være en viktig motivasjonsfaktor for å komme seg mer ut i naturen, viser rapporten «Friluftsliv og innvandrere», utgitt av Enhet for migrasjonshelse, ved Folkehelseinstituttet (FHI), tidligere kjent som NAKMI.

Rapporten viste også at det er et behov for mer informasjon om mulighetene som finnes. Warsame Ali, prosjektleder for undersøkelsen, er derfor svært positiv til informasjonskampanjer rettet mot minoriteter. Les mer her.

Materiellet ble bl.a. brukt på Helsefestivalen på Youngstorget 21. september 19 der mange innvandrerorganisasjoner og andre var representert.

Med FLs informasjonskort om allemannsretten på mange språk håper vi også å nå ut til flere.

helsefestival.jpg

Dato skrevet 22.10.2019 11:09 . Endret 22.10.2019 12:37 .