Vi slår et slag for aldersvennlig stedsutvikling - headerbilde

Rapporten kan lastes ned her.  Helsedirektoratet planlegger et seminar om dette den 2. desmber  - følg med på helsedirektoratet.no.

Vi har også et nasjonalt råd for et aldersvennlig Norge  ledet av Trude Drevland. 

Representanter fra Pensjonistforbundet, KS, Oslo Met ved Nova, NHO, Frivillighet Norge, IKT Norge og Husbanken sitter også i rådet.

Programmets fem oppgaver 1. Planlegg for egen alderdom – en kampanje på tilrettelegging av bolig, sosialt fellesskap og et aktivt liv 2. Eldrestyrt planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn 3. Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner 4. Partnerskapordning for aldersvennlige organisasjoner, institusjoner, bedrifter og virksomheter 5. Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid  

Hver kommune/bydel skal også ha et råd for eldre og funkjsonshemmede som kanskje kan være en samarbeidspart for friluftsliv for eldre - saker?

Program for et aldersvennlig Norge er omtalt i Meld.  St.15 (2017-2018) Leve hele livet.

 

Dato skrevet 25.07.2019 13:47 . Endret 22.10.2019 12:30 .