Frisklivsmarsjen 2019 - gå for glede og helse - headerbilde

"Vi må dyrke alle arenaer der vi kan møtes og være aktive sammen, både i bydelene og rundt omkring ellers i landet. Kraften som ligger i slike felles arrangementer kan motivere og bidra til å senke terskelen til at flere er med litt, og kan gjøre veien til å bli mer aktiv langt kortere. Dette heier jeg på og jeg gleder meg til å delta"  sier aktivitetsprofilen Yngve Andersen.  Vi er så enige!  Her kan du lese mer om frisklivsmarsjen den 12. juni som denne gangen går på Bygdøy: https://sageneavis.no/nyheter/marsjerer-for-helsa/19.2037

 

Dato skrevet 05.06.2019 09:22 . Endret 05.06.2019 09:42 .