Hvordan måle livskvalitet - ny rapport - headerbilde MS

I rapporten som ble lagt fram 27. august 2018:  «Anbefalinger for måling av livskvalitet» er det foreslått noen mål på objektiv livskvalitet og levekår som vi også mener er viktige å ha kunnskap om i folkehelsearbeidet:

H82 – Finnes det et område som kan brukes til lek og avkopling innen 200 meter fra boligen?

H84 - Finnes det et turterreng innen 500 meter fra boligen?

Vi håper spørsmålene blir benyttet slik at kunnskap om dette kan tas med når man skal analysere hva som betyr noe for folks livskvalitet og levekår. 

 

Hele rapporten kan lastes ned her.

 

Marianne Sanderud

Rådgiver, Friluftsrådenes Landsforbund

Dato skrevet 30.08.2018 14:47 . Endret 13.09.2018 14:16 .